Kiểm dịch: Đã đến lúc đi làm

Không nghi ngờ gì nữa, đây là môi trường kinh doanh bất thường nhất và tương lai đáng ngờ mà tôi đã chứng kiến ​​trong đời. Điều đó nói lên rằng, tôi đang xem gia đình, bạn bè và khách hàng của mình chia thành nhiều giai đoạn: Tức giận - không nghi ngờ gì nữa, đây là điều tồi tệ nhất. Tôi đang nhìn những người tôi yêu quý và tôn trọng đang giận dữ chỉ trích mọi người. Nó không giúp đỡ bất cứ điều gì và bất cứ ai. Đây là lúc để tử tế. Tê liệt - nhiều người phải chờ đợi