Sự tin cậy và Hành vi mua hàng trực tuyến đang phát triển như thế nào

Trong vòng vài năm gần đây, hành vi mua hàng trực tuyến đã thay đổi đáng kể. Có một trang web đáng tin cậy tiếp tục là một vấn đề quan trọng liên quan đến bất kỳ giao dịch nào và vì vậy người tiêu dùng có xu hướng chỉ mua hàng từ các trang web mà họ có thể tin tưởng. Sự tin tưởng đó đã được chỉ ra thông qua chứng chỉ của bên thứ ba, đánh giá trực tuyến hoặc thậm chí là sự hiện diện bán lẻ tại địa phương. Tuy nhiên, khi thương mại tiếp tục chuyển sang trực tuyến. 40% người dùng Internet trên toàn cầu - hơn một tỷ người dùng - đã thực hiện