Tích hợp DMP: Kinh doanh theo hướng dữ liệu dành cho nhà xuất bản

Việc giảm triệt để tính khả dụng của dữ liệu bên thứ ba đồng nghĩa với việc giảm khả năng nhắm mục tiêu theo hành vi và giảm doanh thu quảng cáo đối với nhiều chủ sở hữu phương tiện truyền thông. Để bù đắp khoản lỗ, các nhà xuất bản cần nghĩ ra những cách mới để tiếp cận dữ liệu người dùng. Việc thuê nền tảng quản lý dữ liệu có thể là một lối thoát. Trong vòng hai năm tới, thị trường quảng cáo sẽ loại bỏ cookie của bên thứ ba, điều này sẽ thay đổi mô hình nhắm mục tiêu người dùng truyền thống, quản lý không gian quảng cáo,