Social Suite: Quản lý phương tiện truyền thông xã hội cho các doanh nghiệp lớn, đa địa điểm

Reputation.com đã ra mắt Social Suite, một giải pháp quản lý truyền thông xã hội được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp lớn, đa địa điểm, tích hợp toàn bộ phạm vi tương tác của khách hàng trên web, từ các bài đánh giá trực tuyến và khảo sát khách hàng đến lắng nghe xã hội và quản lý cộng đồng. Các doanh nghiệp lớn đấu tranh để tương tác có ý nghĩa với khách hàng trong cộng đồng địa phương trên các kênh truyền thông xã hội. Hơn nữa, phương tiện truyền thông xã hội thường tách biệt với các ứng dụng quản lý khảo sát khách hàng và đánh giá trực tuyến. “Thách thức với các công cụ truyền thông xã hội hiện có

Dữ liệu chỉ ra một người chiến thắng giải thương mại Super Bowl bất ngờ

Các quảng cáo Super Bowl hiệu quả nhất có thể không phải là những gì bạn nghĩ. Trong khi khả năng thu thập dữ liệu của chúng tôi đang phát triển, khả năng hiểu dữ liệu của chúng tôi vẫn đang bắt kịp. Tại Perscio, nhóm các nhà khoa học dữ liệu của chúng tôi đã phân tích sâu hơn về hoạt động của Twitter trong thời gian diễn ra Super Bowl và nhận thấy rằng những quảng cáo phổ biến nhất không nhất thiết phải là những quảng cáo thu được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, ở cuối bài viết này là một chế độ xem tương tác của