Tiếp thị cộng tác với Google Spreadsheets

Tôi đã tham khảo ý kiến ​​với Phòng Thương mại địa phương vào tối nay để thảo luận về việc gia hạn Tư cách thành viên. Phòng là một tổ chức tuyệt vời, nhưng là một ví dụ tuyệt vời về một dịch vụ nơi đổi mới là nhịp đập trái tim của tổ chức. Tôi khá chắc chắn rằng Phòng có thể mất tiền cho những người tham gia trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, sau năm đó, lợi nhuận của họ tăng lên - và giá trị đối với Thành viên Phòng không bao giờ giảm xuống. Tối nay tôi đã nói