Việc thiếu phản ứng xã hội đang gây hại cho doanh nghiệp của bạn như thế nào

Chúng tôi đã định lượng tác động kinh doanh của dịch vụ khách hàng kém liên quan đến mạng xã hội. Đơn giản là phản hồi thì sao? Bạn có biết rằng 7 trong số 8 thông điệp xã hội nhắm vào các thương hiệu không được trả lời trong vòng 72 giờ? Kết hợp điều đó với thực tế là có sự gia tăng 21% thông điệp đến các thương hiệu trên toàn cầu (18% ở Hoa Kỳ) và chúng tôi đã gặp phải một vấn đề thực sự. Trong Chỉ số xã hội nảy mầm gần đây nhất, họ đã tính toán