Phản hồi khởi chạy tùy chọn tương tác

Khi các công ty công nghệ tiếp thị lớn hợp nhất và mua các ứng dụng khác vào tổ hợp sản phẩm của họ, thường có một khoảng cách về khả năng thiết lập sở thích giao tiếp của khách hàng. Nếu bạn muốn email, bạn truy cập một trang web, nếu bạn muốn cảnh báo di động, một trang khác… nếu đó vẫn là SMS. Theo Forrester, 77% người tiêu dùng muốn có thể quyết định cách doanh nghiệp có thể liên hệ với họ. Lần đầu tiên, Responsys cung cấp