Leger Metrics: Báo cáo có thể hành động được bằng tiếng nói của khách hàng (VoC)

Leger Metrics cung cấp một nền tảng để hỗ trợ công ty của bạn hiểu rõ hơn về cách trải nghiệm khách hàng thúc đẩy sự hài lòng, lòng trung thành và lợi nhuận trên toàn công ty của bạn. Nền tảng Tiếng nói của khách hàng (VoC) cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để nắm bắt phản hồi của khách hàng với các tính năng sau: Phản hồi của khách hàng - Mời phản hồi của khách hàng và thu thập thông qua di động, web, SMS và điện thoại. Báo cáo và Phân tích - Cung cấp thông tin chi tiết cho đúng người, vào đúng thời điểm

Chiến lược phục hồi khách hàng của bạn là gì?

Trong nhiều bài đăng, tôi đã nói về các chiến lược “lấy, giữ và phát triển” để các công ty phát triển doanh nghiệp của họ, nhưng một khía cạnh tôi không nghĩ là mình đã từng viết về việc thu hồi khách hàng. Vì tôi làm trong ngành phần mềm, tôi hiếm khi thấy khách hàng quay lại nên chúng tôi đã không kết hợp các chiến thuật để cố gắng giành lại khách hàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không nên làm. Tôi đang tham dự hội nghị WebTrends Engage và Giám đốc điều hành Alex Yoder đã thảo luận về