7 bước để tạo video tiếp thị sát thủ

Hiện tại, chúng tôi đang phát triển một video hoạt hình cho một trong những khách hàng của mình. Họ có rất nhiều khách truy cập vào trang web của họ, nhưng chúng tôi không thấy mọi người ở lại quá lâu. Một phần giải thích ngắn gọn sẽ là công cụ hoàn hảo để triển khai nhằm đưa đề xuất giá trị và sự khác biệt của họ đến với khách truy cập mới một cách ấn tượng. Các nghiên cứu cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng đối với nội dung video đã tăng lên đáng kể, với 43% muốn xem thêm