Mẫu Photoshop biểu tượng ứng dụng iOS và Android

Không quan trọng đơn giản hay khó khăn, dường như ngày nay bạn có thể tìm kiếm trên mạng và thực tế tìm thấy bất kỳ công cụ nào để giúp năng suất của bạn. Chúng tôi đang phát triển một ứng dụng di động tùy chỉnh cho một khách hàng và anh ấy yêu cầu chúng tôi thiết kế và trích xuất các tệp biểu tượng cần thiết để tải lên bằng ứng dụng trên iOS và Android. Rất may, nhà thiết kế Michael Flarup đã dành thời gian để xây dựng Biểu tượng ứng dụng iOS 6, Biểu tượng ứng dụng iOS 7 và Android