Bạn có đang tận dụng Pinterest cho di động không?

Như với web, email và hầu như mọi chiến lược khác - các nhà tiếp thị phải xem xét thiết bị di động khi họ sản xuất, hiển thị và chia sẻ nội dung của họ trên trang web, thông điệp và thông qua các nền tảng khác. Một nền tảng có sự hiện diện trên thiết bị di động là Pinterest. Ứng dụng di động Pinterest đã được tải xuống hàng triệu lần và tiếp tục là một nền tảng khám phá phổ biến. Trên thực tế, 3 trong số 4 khách truy cập vào Pinterest là trên thiết bị di động