Chia sẻ dưới dạng hình ảnh: Đánh dấu, nhấp và chia sẻ văn bản của bạn

Tôi phải ký một cuốn sách với Beth Hayden tại Social Media Marketing World, tác giả của Pinfluence: Hướng dẫn hoàn chỉnh để tiếp thị doanh nghiệp của bạn với Pinterest. Một trong những công cụ mà Beth chia sẻ trong cuốn sách siêu đơn giản nhưng thực sự tuyệt vời của mình có tên Share as Image. Với một vài đô la, bạn có thể kéo một bookmarklet vào thanh công cụ của trình duyệt và sau đó chuyển đổi bất kỳ câu trích dẫn nào thành một hình ảnh có thể chia sẻ. Nó rơi dễ dàng