10 điều răn của Pinterest for Business

Pinterest tiếp tục là nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu cho Martech… chủ yếu thông qua bảng Tiếp thị đồ họa thông tin của chúng tôi. Tôi không dành nhiều thời gian trên Pinterest như những người khác, nhưng tôi hoàn toàn hiểu tại sao nó là một nền tảng tuyệt vời như vậy. Nó vừa hấp dẫn trực quan vừa đơn giản để duyệt. Bạn có thể cuộn qua hàng tấn thông tin chỉ trong một lần lướt ngón tay! Những kỳ vọng khi một doanh nghiệp tham gia một dịch vụ như Pinterest khác nhiều so với