3 báo cáo mà mọi CMO B2B cần để tồn tại và phát triển vào năm 2020

Mặc dù các nhà lãnh đạo tiếp thị có thể có quyền truy cập vào hàng nghìn điểm dữ liệu và hàng trăm báo cáo, nhưng họ có thể không tập trung vào những điểm có ảnh hưởng nhất đến doanh nghiệp.