Làm thế nào để ghi lại nhiều khách địa phương trên Zoom H6 của bạn với một khách từ xa trong Garageband

Nếu bạn muốn nghiêm túc về podcasting, tôi thực sự khuyến khích bạn tiết kiệm cho một Máy ghi Zoom H6. Nó chỉ là một thiết bị đơn giản mà hầu như không cần đào tạo để ghi lại. Thêm một số micrô Shure SM58, chân đế micrô di động là bạn đã có một phòng thu mà bạn có thể mang đi mọi nơi và có được âm thanh tuyệt vời. Tuy nhiên, trong khi điều này là tuyệt vời cho một podcast mà tất cả khách của bạn đều đi cùng bạn, nhưng có một vị khách ở xa