Bóng bán dẫn: Lưu trữ và phân phối các Podcast cho Doanh nghiệp của bạn Với Nền tảng Podcasting này

Một trong những khách hàng của tôi đã làm một công việc tuyệt vời trong việc tận dụng video trên toàn bộ trang web của họ và qua YouTube. Với thành công đó, họ đang muốn thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu hơn, dài hơn với khách mời, khách hàng và nội bộ để giúp mô tả lợi ích của sản phẩm của họ. Podcasting là một con thú hoàn toàn khác khi nói đến việc phát triển chiến lược của bạn… và việc lưu trữ nó cũng là duy nhất. Khi tôi đang phát triển chiến lược của họ, tôi đang cung cấp thông tin tổng quan về: Âm thanh - phát triển