Làm thế nào để bắt đầu một Podcast cho doanh nghiệp của bạn (Với những bài học kinh nghiệm từ tôi!)

Khi tôi bắt đầu podcast cách đây nhiều năm, tôi có ba mục tiêu riêng biệt: Thẩm quyền - bằng cách phỏng vấn các nhà lãnh đạo trong ngành của tôi, tôi muốn được biết đến tên tuổi của mình. Nó chắc chắn đã hoạt động và đã dẫn đến một số cơ hội đáng kinh ngạc - như giúp đồng tổ chức podcast Luminaries của Dell, dẫn đến 1% podcast được nghe nhiều nhất trong thời gian chạy. Triển vọng - Tôi không ngại về điều này… có những công ty mà tôi muốn làm việc cùng vì tôi thấy