Cách cá nhân hóa email tiếp cận của bạn để nhận được nhiều câu trả lời tích cực hơn

Mọi nhà tiếp thị đều biết rằng người tiêu dùng ngày nay muốn có trải nghiệm được cá nhân hóa; rằng họ không còn hài lòng với việc chỉ là một số khác trong số hàng nghìn bản ghi hóa đơn. Trên thực tế, công ty nghiên cứu McKinsey ước tính rằng việc tạo ra trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa có thể tăng doanh thu lên đến 30%. Tuy nhiên, trong khi các nhà tiếp thị có thể đang nỗ lực tùy chỉnh thông tin liên lạc của họ với khách hàng, thì nhiều người lại không áp dụng cách tiếp cận tương tự cho triển vọng tiếp cận email của họ. Nếu