Quy tắc quan trọng nhất trong PR trên mạng xã hội

Bạn muốn biết phần hay nhất của việc sử dụng mạng xã hội như một phần của các chiến dịch quan hệ công chúng? Không có quy định. Những người làm PR liên tục được nhắc nhở về các quy tắc. Chúng ta phải tuân theo AP Stylebook, các bản tin phải được viết theo một cách nhất định và thực hiện vào những thời điểm nhất định. Truyền thông xã hội là cơ hội để công ty của bạn phá vỡ khuôn mẫu và tạo ra nội dung độc đáo thực sự quan trọng đối với công chúng của bạn. Từ khóa