Sức mạnh của dữ liệu: Cách các tổ chức hàng đầu tận dụng dữ liệu như một lợi thế cạnh tranh

Dữ liệu là nguồn lợi thế cạnh tranh hiện tại và tương lai. Borja Gonzáles del Regueral - Phó trưởng khoa, Trường Khoa học Con người và Công nghệ Đại học IE Các nhà lãnh đạo kinh doanh hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của dữ liệu như một tài sản cơ bản cho sự phát triển kinh doanh của họ. Mặc dù nhiều người đã nhận ra tầm quan trọng của nó, nhưng hầu hết trong số họ vẫn đấu tranh để hiểu cách sử dụng nó để cải thiện kết quả kinh doanh, chẳng hạn như chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn thành khách hàng, nâng cao danh tiếng thương hiệu, hoặc