Văn phòng tại nhà được cập nhật của tôi để ghi video và Podcasting

Khi tôi chuyển đến văn phòng tại nhà cách đây vài năm, tôi có rất nhiều việc cần phải làm để biến nó thành một không gian thoải mái. Tôi muốn thiết lập nó cho cả quay video và podcasting nhưng cũng làm cho nó trở thành một không gian thoải mái, nơi tôi thích dành nhiều giờ. Gần đến nơi rồi, vì vậy tôi muốn chia sẻ một số khoản đầu tư mà tôi đã thực hiện cũng như lý do tại sao. Đây là bảng phân tích về