Tại sao bạn nên nâng cấp lên Google Universal Analytics

Hãy giải quyết câu hỏi này ngay bây giờ. Bạn có nên nâng cấp lên Universal Analytics mới của Google không? Đúng. Trên thực tế, rất có thể bạn đã được nâng cấp lên Universal Analytics. Tuy nhiên, chỉ vì Google đã cập nhật tài khoản cho bạn, điều đó không có nghĩa là bạn không phải làm bất cứ điều gì khác hoặc bạn đang tận dụng tối đa tài khoản Universal Analytics mới của mình. Hiện tại, Google Universal Analytics đang ở giai đoạn thứ ba của quá trình triển khai.