5 cách hàng đầu để vô tình trở thành người gửi thư rác

Về sự xúc phạm tồi tệ nhất mà bạn có thể nhận được trên Internet là bị buộc tội là người gửi thư rác. Bất kỳ đòn tấn công nào khác vào nhân vật của bạn không có cùng sức mạnh. Một khi ai đó nghĩ rằng bạn là người gửi thư rác, bạn sẽ gần như không bao giờ nhận lại được mặt tốt của họ. Đường đến spamville chỉ có một chiều. Tệ nhất, thật dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên khi thực hiện các bước để trở thành người gửi thư rác mà không hề nhận ra! Đây là năm hàng đầu