SoapUI: Công cụ của Người dùng nội bộ để làm việc với các API

Dường như mỗi lần gặp gỡ với một người bạn tốt, tôi lại nghe về một công cụ mới giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Tôi đã uống cà phê với David Grigsby, một con quái vật tích hợp .NET làm việc cho DocuSign. David và tôi đã thảo luận về SOAP (Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) so với API REST (đó là cách chúng tôi triển khai). Tôi có xu hướng ưu tiên các API REST vì chúng dễ hình dung và phát triển một đoạn cùng một lúc - cũng như giảm