ProOpinion: Tham gia một cộng đồng doanh nghiệp được thúc đẩy bởi nghiên cứu

Một trong những thay đổi mà chúng tôi thấy qua web là các trang web tư vấn miễn phí và miễn phí tiếp tục đấu tranh với chất lượng nội dung của họ và độ chính xác của thông tin họ tạo ra. Khi nói đến các quyết định tiếp thị, chúng ta tiếp tục thấy rằng một cách tiếp cận phù hợp sẽ tạo ra kết quả tốt nhất. Điều quan trọng đối với các nhà tư vấn hoặc nhà tiếp thị là nghiên cứu văn hóa, nguồn lực và mục tiêu của doanh nghiệp trước khi đưa ra đề xuất về chiến lược hoặc nền tảng.