Những thống kê này sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về tiếp thị di động

Bạn đã tải xuống phiên bản mới nhất của Ứng dụng di động của chúng tôi - iOS, Android chưa? Chúng tôi vẫn đang làm việc để tùy chỉnh nội dung nhưng khung công tác vẫn ở đó và hầu như không cần nỗ lực để bắt đầu nó nhờ vào nền tảng xây dựng ứng dụng di động tuyệt vời từ Bluebridge! Chúng tôi rất vui mừng về các khả năng! Chúng tôi cũng đã có các podcast tiếp thị và loạt bài MarketingClips của chúng tôi trong ứng dụng! Chúng tôi cũng đang xuất bản các sự kiện và thậm chí có thể gửi