Bugsnag: Báo cáo lỗi theo thời gian thực

Tuy nhiên, một lý do khác tại sao chúng tôi thích lưu trữ WordPress trên Flywheel là khả năng truy cập dễ dàng vào nhật ký PHP để cung cấp cho chúng tôi thông tin về lỗi trong các chủ đề và plugin của khách hàng mà chúng tôi đang phát triển. Mặc dù điều đó rất tốt cho việc phát triển WordPress, nhưng nhiều máy chủ không cung cấp dễ dàng truy cập vào các tệp nhật ký và lỗi trên các nền tảng lưu trữ khác. Bugsnag là một nền tảng SaaS tuyệt vời tự động phát hiện sự cố trong các ứng dụng của bạn được phát triển bằng Ruby, Python, PHP, Java, Android, iOS,

Hey Valley Boys, Nhớ ChaCha?

Nếu bạn đã đọc blog của tôi lâu, bạn sẽ biết rằng quan điểm của tôi về ChaCha đã có những lúc thăng trầm. ChaCha bây giờ là một khách hàng (có sự tiết lộ của tôi) vì vậy tôi đã xem xét sâu hơn… và nó có vẻ tốt. Đừng nghe lời tôi! Toàn bộ cộng đồng công nghệ, bao gồm cả những người trong cuộc tại TechCrunch (những kẻ yêu ghét ChaCha) và Mashable (echo… echo…) đã mù mờ với thực tế rằng, trong