AT&T: AIG tiếp theo?

Hầu như mỗi ngày tôi về nhà, tôi đều nhận được một bức thư trực tiếp tuyệt đẹp từ AT&T về U-Verse. Họ đã bán tôi. Tôi muốn nó. Tôi muốn một gói chất béo lớn với tốc độ tải xuống tăng lên, khả năng nâng cao để kiểm soát chương trình truyền hình của tôi, DVR… Tôi muốn tất cả. Nhưng tôi không thể có nó. Làm theo hướng dẫn trên một trong những mẩu thư trực tiếp mà tôi đã nhận được vài tháng trước, tôi đã xem qua toàn bộ quy trình