Ôm Liotta Tia bên trong của bạn

Khi chúng tôi chờ đợi trên chuyến bay từ LA đến San Francisco, Ray Liotta đã bắt đầu chuyến bay. Anh ta nói chuyện với một số nhân viên và ngồi xuống với một đồng nghiệp. Đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn không biết phải làm gì… bạn là người đó và đi xin chụp ảnh? Hay bạn để anh ta một mình vì anh ta có thể bị mọi người làm phiền cả ngày. Tôi không muốn