PartnerStack: Quản lý các Chi nhánh, Người bán lại và Đối tác của bạn

Thế giới của chúng ta là kỹ thuật số và nhiều mối quan hệ và tương tác như vậy đang diễn ra trực tuyến hơn bao giờ hết. Ngay cả các công ty truyền thống cũng đang chuyển giao dịch bán hàng, dịch vụ và tương tác của họ trực tuyến ... đó thực sự là một điều bình thường mới kể từ khi đại dịch và sự cố ngừng hoạt động. Tiếp thị truyền miệng là một khía cạnh quan trọng của mọi doanh nghiệp. Theo cách hiểu truyền thống, những lời giới thiệu đó có thể không hiệu quả… chuyển qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của đồng nghiệp và chờ điện thoại đổ chuông.