ACTIVE Network and Viralstyle: Quản lý người tham gia và buôn bán

ACTIVE Network hàng năm xử lý gần 100 triệu lượt đăng ký và hơn 3 tỷ đô la tiền thanh toán cho hơn 47,000 nhà tổ chức và 200,000 hoạt động và sự kiện. ACTIVE Network® là thị trường toàn cầu hàng đầu cho các hoạt động và sự kiện, kết nối người tham gia và người tổ chức hoạt động, đồng thời cung cấp thông tin kinh doanh vô song thông qua các giải pháp dữ liệu hàng đầu trong ngành và nền tảng thông tin chi tiết giúp các nhà tổ chức thúc đẩy sự tham gia và tăng doanh thu. Một loạt các giải pháp của họ bao gồm một số nền tảng và dịch vụ: ACTIVE Works -