Danh sách kiểm tra của bạn để thiết kế email đáp ứng trên thiết bị di động tối ưu

Không có gì thực sự làm tôi thất vọng nhiều như khi tôi lật mở một email mà tôi đang mong đợi trên thiết bị di động của mình và tôi không thể đọc được. Các hình ảnh có chiều rộng được mã hóa cứng sẽ không phản hồi với màn hình hoặc văn bản quá rộng khiến tôi phải cuộn qua lại để đọc. Trừ khi nó quan trọng, tôi không đợi để quay lại màn hình của mình để đọc nó. Tôi xóa nó.

Cách điều chỉnh thiết kế email đáp ứng và nơi nhận trợ giúp!

Thật là sốc nhưng nhiều người sử dụng điện thoại thông minh của họ để đọc email hơn là thực sự gọi điện thoại (chèn lời châm biếm về kết nối ở đây). Lượng mua các mẫu điện thoại cũ đã giảm 17% so với năm ngoái và hơn 180% doanh nhân đang sử dụng điện thoại thông minh của họ để xem trước, lọc và đọc email so với vài năm trước. Tuy nhiên, vấn đề là các ứng dụng email không phát triển nhanh như các trình duyệt web. Chúng tôi vẫn bị mắc kẹt với