Blogger một Haven cho SEO Mũ đen

Một người bạn tốt và người cố vấn, Ron Brnkingger đã gửi cho tôi một ghi chú sáng nay với một liên kết đáng lo ngại đến một blog trên Blogger xuất hiện trên Google Alerts cho một số từ khóa mà anh ấy đang theo dõi. Tôi sẽ không lặp lại các từ khóa ở đây, vì tôi không muốn khách truy cập của tôi liên kết ngược hoặc ghé thăm blog, nhưng những phát hiện khá đáng lo ngại. Đây là một phần văn bản từ một blog mà tôi thấy được liên kết với: URL và tên của