Infusionsoft Now bao gồm các trang đích đáp ứng, không mã hóa, kéo và thả

Mới hôm nay tôi đã làm việc với một khách hàng có những bài báo tuyệt vời thu hút rất nhiều sự chú ý trên trang web của họ. Tương tác tốt và nội dung đang thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền, nhưng chỉ có một vấn đề. Công ty không có bất kỳ loại lời kêu gọi hành động nào để thúc đẩy khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng của họ. Một cách tối ưu, họ cần một lời kêu gọi hành động để mở khách truy cập đến trang đích có liên quan cao giúp thúc đẩy khách truy cập