Không đủ cơ quan thông báo cho khách hàng tiềm năng để đi dạo

Một trong những điều ngạc nhiên của tôi khi thành lập công ty đại lý của chúng tôi 7 năm trước là tôi đã phát hiện ra rằng ngành công nghiệp đại lý được xây dựng dựa trên các mối quan hệ nhiều hơn là giá trị của dịch vụ. Tôi thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng nó cũng phụ thuộc phần lớn vào lợi ích của mối quan hệ. Khách hàng của bạn có tin tưởng bạn không và bạn đã làm việc với họ trong nhiều năm chưa? Chà, điều đó sẽ dẫn đến giới thiệu và một mối quan hệ lành mạnh tiếp tục.