Thời điểm tốt nhất để gửi email của bạn (Theo ngành)?

Thời gian gửi email có thể có tác động đáng kể đến tỷ lệ mở và nhấp của các chiến dịch email hàng loạt mà doanh nghiệp của bạn đang gửi cho người đăng ký. Nếu bạn đang gửi hàng triệu email, việc tối ưu hóa thời gian gửi có thể thay đổi mức độ tương tác vài phần trăm… có thể dễ dàng chuyển thành hàng trăm nghìn đô la. Các nền tảng cung cấp dịch vụ email ngày càng tinh vi hơn trong khả năng giám sát và tối ưu hóa thời gian gửi email. Hệ thống hiện đại