4 yếu tố để thúc đẩy tạo khách hàng tiềm năng với tự động hóa tiếp thị

Nghiên cứu từ nghiên cứu tự động hóa tiếp thị của Venturebeat chỉ ra rằng, ngoài việc phân biệt các tính năng của từng nền tảng, thách thức lớn nhất của tự động hóa tiếp thị đối với doanh nghiệp là hiểu cách nó phù hợp với tổ chức của họ. Có lẽ đó là vấn đề… các công ty đang cố gắng phù hợp với tự động hóa tiếp thị hơn là tìm một nền tảng đã phù hợp với quy trình nội bộ, sức mạnh và nguồn lực của họ. Tôi mệt mỏi với các danh sách tự động hóa tiếp thị hoặc thậm chí là các phương pháp tiếp cận góc phần tư. Khi chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp