Tham vọng: Đánh bạc để quản lý, tạo động lực và tối đa hóa hiệu suất của nhóm bán hàng của bạn

Hiệu suất bán hàng là điều cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp đang phát triển nào. Với đội ngũ bán hàng gắn bó, họ cảm thấy có động lực hơn và được kết nối với các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Tác động tiêu cực của những nhân viên rời bỏ tổ chức có thể rất đáng kể - chẳng hạn như năng suất kém, tài năng và nguồn lực bị lãng phí. Đặc biệt, khi nói đến đội ngũ bán hàng, việc thiếu sự tham gia có thể khiến doanh nghiệp mất đi doanh thu trực tiếp. Doanh nghiệp phải tìm cách thu hút sự tham gia tích cực của các nhóm bán hàng, hoặc rủi ro

Showpad: Nội dung bán hàng, đào tạo, cam kết của người mua và đo lường

Khi doanh nghiệp của bạn triển khai các nhóm bán hàng, bạn sẽ thấy rằng việc tìm kiếm nội dung hiệu quả trở thành điều cần thiết trong một sớm một chiều. Các nhóm phát triển kinh doanh tìm kiếm sách trắng, nghiên cứu điển hình, tài liệu gói, tổng quan về sản phẩm và dịch vụ… và họ muốn chúng tùy chỉnh theo ngành, mức độ trưởng thành của khách hàng và quy mô khách hàng. Hỗ trợ bán hàng là gì? Hỗ trợ Bán hàng là quá trình chiến lược trang bị cho các tổ chức bán hàng các công cụ, nội dung và thông tin phù hợp để bán hàng thành công. Nó cho phép các đại diện bán hàng