Vào năm 2018, Dữ liệu sẽ thúc đẩy nền kinh tế mới nổi

Triển vọng trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi mọi thứ đã tạo ra tiếng vang đáng kể trong giới tiếp thị vào năm 2017 và điều đó sẽ tiếp tục trong năm 2018 và những năm tới. Những cải tiến như Salesforce Einstein, AI toàn diện đầu tiên dành cho CRM, sẽ cung cấp cho các chuyên gia bán hàng những hiểu biết sâu sắc chưa từng có về nhu cầu của khách hàng, giúp hỗ trợ các đại lý giải quyết vấn đề trước khi khách hàng nhận ra chúng và cho phép tiếp thị cá nhân hóa trải nghiệm ở một mức độ mà trước đây không thể thực hiện được. Những phát triển này là lợi thế hàng đầu của một