Salesflare: CRM dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhóm bán hàng Bán B2B

Nếu bạn đã nói chuyện với bất kỳ nhà lãnh đạo bán hàng nào, việc triển khai nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là điều bắt buộc… và thường cũng là một vấn đề đau đầu. Tuy nhiên, lợi ích của CRM vượt xa sự đầu tư và thách thức khi sản phẩm dễ sử dụng (hoặc tùy chỉnh theo quy trình của bạn) và nhóm bán hàng của bạn thấy được giá trị và áp dụng và tận dụng công nghệ. Như với hầu hết các công cụ bán hàng, có sự khác biệt rất lớn về các tính năng cần thiết cho