Localist: Xuất bản, quản lý và quảng bá sự kiện của bạn trực tuyến

Các nhà tiếp thị đang sử dụng các sự kiện nhiều hơn bao giờ hết và tác động là rõ ràng. Trên thực tế, các nhà tiếp thị xếp hạng triển lãm thương mại và sự kiện là chiến thuật hiệu quả thứ hai sau trang web của công ty Sự kiện giúp mang lại khách hàng tiềm năng mới, chuyển đổi khách hàng tiềm năng quan tâm thành khách hàng và giải thích tốt hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ trong thời gian thực. Tuy nhiên, nhiều nhà tiếp thị phải vật lộn để không chỉ tận dụng các sự kiện trong khả năng tích hợp mà còn để hiểu và đo lường cách họ thúc đẩy doanh số bán hàng, nhận thức về thương hiệu,