Scout: Dịch vụ gửi bưu thiếp với giá $ 1 mỗi cái

Scout là một dịch vụ đơn giản thực hiện một việc - nó cho phép bạn gửi những tấm bưu thiếp đủ màu, 4 × 6 do bạn tùy chỉnh. Bạn cung cấp hình ảnh mặt trước và mặt sau của riêng mình, cung cấp danh sách địa chỉ (chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng hoặc bạn có thể tự làm) và họ sẽ in một tấm bưu thiếp đẹp và sau đó gửi nó đến bất kỳ số lượng khách hàng hoặc khách hàng nào của bạn để $ 1.00 mỗi cái. Cách hoạt động của Hướng đạo sinh Thêm hình ảnh - Sử dụng