Những dòng Mờ của Tiếp thị Lợi tức Đầu tư

Hôm qua, tôi đã thực hiện một buổi học tại Thế giới Tiếp thị Truyền thông Xã hội có tên là Làm thế nào để Chuyển từ Tăng Người theo dõi sang Tạo ra Kết quả Với Truyền thông Xã hội. Tôi thường trái ngược với những lời khuyên liên tục được thúc đẩy trong ngành công nghiệp này ... thậm chí hơi nghiêng về những tranh cãi. Tiền đề thực sự là các doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm sự phát triển của người hâm mộ và người theo dõi trên mạng xã hội - nhưng họ thực hiện một công việc thực sự tồi tệ là chuyển đổi đối tượng tuyệt vời