Mailjet ra mắt thử nghiệm A / X với tối đa 10 phiên bản

Không giống như thử nghiệm A / B truyền thống, thử nghiệm A / x của Mailjet cho phép người dùng so sánh chéo lên đến 10 phiên bản khác nhau của email thử nghiệm được gửi dựa trên sự kết hợp của tối đa bốn biến chính: Dòng chủ đề email, Tên người gửi, Tên trả lời và nội dung email. Tính năng này cho phép các công ty kiểm tra tính hiệu quả của email trước khi nó được gửi đến nhóm người nhận lớn hơn và cung cấp thông tin chi tiết mà khách hàng có thể sử dụng để chọn thủ công hoặc tự động email hiệu quả nhất