Revive Social: Đăng lại nội dung cũ của bạn lên mạng xã hội

Nếu bạn có một ấn phẩm WordPress giống như của tôi có hàng nghìn hàng nghìn bài báo, bạn biết rằng bạn có nội dung tuyệt vời đang chết dần… đơn giản vì bạn không quảng cáo nó. Phương tiện truyền thông xã hội là một nơi tuyệt vời để thu hút khách truy cập có liên quan trở lại ấn phẩm của bạn… nhưng nhiệm vụ khó khăn là xếp hàng và lên lịch cho nội dung cũ là quá nhiều đối với hầu hết các công ty. Revive Old Post là một plugin WordPress tuyệt vời cho phép các nhà xuất bản và công ty