3 chữ S của nội dung thành công

Gần đây tôi đã viết về cách Angie's List thu hút nhiều sự chú ý hơn từ sự hiện diện trên mạng xã hội của họ trở lại các bài báo họ đã viết trên trang web của họ. Các chuyên gia của Skyword đã tổng kết cách phát triển chiến lược nội dung hoạt động bằng cách đảm bảo nội dung của bạn có 3 yếu tố chính. Nội dung của bạn phải có thể tìm kiếm được, có thể ăn nhanh và chia sẻ được.