Giao hàng miễn phí so với giảm giá

Tôi không chắc bạn có thể đánh đồng hai chiến lược lôi kéo khách hàng này. Đối với tôi, giảm giá là một phương tiện tuyệt vời để thu hút ai đó đến trang web thương mại điện tử của bạn, nhưng giao hàng miễn phí có thể là cách để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Tôi cũng tò mò rằng những người mua hàng mặc cả trung thành như thế nào. Nếu bạn giảm giá mạnh, liệu một ngày nào đó mọi người có quay lại và mua hàng mà không được giảm giá không? Nếu bạn cung cấp giao hàng miễn phí, đó không phải là một tính năng của trang web của bạn