Aspire: Nền tảng tiếp thị có tầm ảnh hưởng dành cho các thương hiệu có tốc độ phát triển cao

Nếu bạn là một người thích đọc Martech Zone, bạn biết rằng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn về tiếp thị người ảnh hưởng. Quan điểm của tôi về tiếp thị người ảnh hưởng không phải là nó không hoạt động… mà là nó cần được triển khai và theo dõi tốt. Có một vài lý do giải thích tại sao: Hành vi mua hàng - Những người có ảnh hưởng có thể xây dựng nhận thức về thương hiệu, nhưng không nhất thiết phải thuyết phục khách truy cập thực sự mua hàng. Đó là một tình huống khó khăn ... nơi mà người có ảnh hưởng có thể không được đền bù xứng đáng