Làm thế nào trang web chậm chạp của bạn đang làm tổn thương doanh nghiệp của bạn

Nhiều năm trước, chúng tôi đã phải di chuyển trang web của mình sang một máy chủ mới sau khi máy chủ hiện tại của chúng tôi bắt đầu ngày càng chậm hơn. Không ai muốn chuyển các công ty lưu trữ… đặc biệt là ai đó đang lưu trữ nhiều trang web. Di cư có thể là một quá trình khá đau đớn. Ngoài việc tăng tốc độ, Flywheel còn cung cấp tính năng di chuyển tự do để đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, tôi không có lựa chọn nào khác, vì tôi thực hiện khá nhiều công việc là tối ưu hóa các trang web