Cách tạo và phát triển danh sách email của bạn

Brian Downard của Eliv8 đã thực hiện một công việc tuyệt vời khác trên đồ họa thông tin này và danh sách kiểm tra tiếp thị trực tuyến của anh ấy (tải xuống), nơi anh ấy bao gồm danh sách kiểm tra này để phát triển danh sách email của bạn. Chúng tôi đang làm việc với danh sách email của mình và tôi sẽ kết hợp một số phương pháp sau: Tạo Trang Đích - Chúng tôi tin rằng mỗi trang đều là một trang đích… vì vậy, câu hỏi là bạn có phương pháp chọn tham gia trên mỗi trang của trang web của bạn thông qua máy tính để bàn hay thiết bị di động?